Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich gier wyprodukowanych przez Simdin oraz witryny Internetowej Simdin. Dokument ten wyjaśnia zarówno jakiego typu dane zbieramy w naszych grach oraz witrynach, jak i opisuje powody, dla których to robimy. Dostarcza także dodatkowych informacji dotyczących kwestii prywatności danych. Korzystając z naszych gier oraz witryny potwierdzasz, iż akceptujesz zasady wyjaśnione w Polityce Prywatności.

Jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy zarówno dane osobowe jak i nie osobowe. Robimy to korzystając z narzędzi firm trzecich, które zostały zawarte w naszych grach. By zapoznać się ze szczegółami polityk prywatności dotyczących tych narzędzi, prosimy o skorzystanie z informacji zawartych na witrynach Internetowych ich producentów – tychże firm trzecich. Poniżej zawarte zostały tylko podstawowe, przykładowe informacje:

Google Firebase (https://firebase.google.com/)

może zbierać dane takie jak: adresy IP, używane urządzenia, szczegóły ich środowisk (system operacyjny rozdzielczość ekrany itp.) oraz statystyki wydajności. Zbieramy również dane diagnostyczne związane z używaniem naszych gier: wyświetlane ekrany, zgłaszane błędy oraz ich parametry. Zbierane dane za pomocą Google Firebase są wysyłane i przechowywane na serwerach zewnętrznych.

Google Play (https://developer.android.com/distribute/),

zawiera między innymi:
Google Play Game Services (https://developers.google.com/games/services/),
Google AdMob (https://developers.google.com/admob/),
Google Play Billing (https://developer.android.com/google/play/billing/billing_overview),
Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/),

za pomocą których możemy zbierać takie dane jak imię, nazwisko, pseudonim, Twoje osiągniecia w grze, postęp gry, nabyte w grze przedmioty, dane używane do wyświetlania reklam itp.

Dodatkowo,

w naszych grach przechowujemy lokalnie na Twoim urządzeniu dane konfiguracyjne. Dane te, używamy tylko do zapamiętania postępu gry, ukończonych misji, posiadanych w grze przedmiotów itp. Wspominane dane konfiguracyjne nie zawierają danych personalnych (imienia, pseudonimu itp.)

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy dane?

Wspomniane wyżej dane używamy tylko w celu dostarczenia dobrych wrażeń podczas gry oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów. Dane te są niezbędne do poprawnego zarządzania Twoim kontem w Google Play Games, zarządzania przedmiotami w grach, obsługi płatności w grach, wyświetlania reklam w grach, zarządzania tabelami liderów oraz postępem gier. Pewne dane są używane również do diagnozowania istniejących lub potencjalnych problemów, które mogą zostać napotkane przez naszych użytkowników podczas gry oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – dostarczenia rozwiązań i poprawek w możliwie najkrótszym czasie.

Dane kontaktowe

Simdin
contact@simdin.com